Com més disposats i adaptables al canvi són els responsables, els equips i les empreses, millor probabilitats tenen d’aconseguir ser més competitius i avançar cap a la consecució de la seva estratègia i objectius corporatius, al mateix temps que eliminen o superen els obstacles.

A Aprofitalents ajudem amb aquest acompanyament personalitzat i amb l’ús d’ambdues tècniques, sumades a la transmissió del nostre coneixement de gestió i management de més de dues dècades, a un procés de descobriment de potencialitats, de reflexió de canvi, de reconeixement de les fortaleses i de les àrees de millora.


En què consisteix aquest servei i quines etapes té?

 • Etapa 1ra: anàlisi de l’estil de lideratge i valors que impera a cada persona. Diagnòstic immediat.
 • Etapa 2a: definició i consens per ambdues parts dels objectius que es volen aconseguir, basats en les mancances i necessitats actuals.
 • Etapa 3ra: acompanyem i preparem a la persona perquè assumeixi les seves noves assignacions, reptes, canvis, millores dels hàbits de treball i del seu estil de lideratge que haurà de ser adaptatiu, inclusiu i transformador, si vol aconseguir un autèntic canvi en la seva entorn.
 • Etapa 4ta: mesurament dels resultats obtinguts.
 • Etapa 5a: avaluació dels resultats obtinguts.


Quins beneficis ofereix?

Beneficis que s’aconsegueixen a curt i mig termini:

 • Tenir un impacte considerable en els seus equips exercint de motor de canvi i millora
 • Liderar amb empatia i usant la intel·ligència emocional
 • Introduir, comunicar i ajudar a acceptar el canvi
 • Actuar com a mentor / coach dels seus equips
 • Celebrar i fomentar diferents punts de vista
 • Impulsar la contractació de persones de diverses edats, cultures, formacions i experiències
 • Fomentar una cultura inclusiva
 • Promoure la igualtat de gènere en càrrecs directius
 • Potenciar un clima de col·laboració i confiança
 • Analitzar i crear plans d’acció per a aconseguir una alineació dels valors dins de l’organització.
 • Aprendre a escoltar i no pre-jutjar
ALTRES SERVEIS QUE PODEN SER DEL TEU INTERÉS

Gestió del canvi

Acompanyem a les empreses en la implementació dels canvis necessaris per adaptar-se als nous contextos a través d'anàlisis, mesurament, assessorament i formació.

Talent

Comencem amb la detecció de fortaleses i àrees de millora del seu equip, per després desenvolupar-lo a través d'una metodologia basada en intel·ligència emocional, aconseguint canvi, innovació, millora del clima i retenció.

CLIENTS QUE CONFIEN EN APROFITALENTS

Informació de contacte

+34 606 711 757
El Masnou, Barcelona
Spain

Formulari de contacte